Cestovanie Bez Pasov V Európe By Už Čoskoro Mohlo Byť Minulosťou

Európska komisia navrhuje aktualizáciu pravidiel upravujúcich pohyb v schengenskom priestore, medzi ktoré patria európske štáty 26, ktoré sa predtým dohodli na odstránení hraničných kontrol a pasových kontrol na svojich vzájomných hraniciach.

Podľa tohto návrhu by členské štáty boli schopné znovu zaviesť dočasné hraničné kontroly až na tri roky v čase zvýšených bezpečnostných obáv.

„Pravidlá Kódexu schengenských hraníc na znovuzavedenie kontrol na vnútorných hraniciach boli navrhnuté v rôznom čase as rôznymi výzvami,“ uviedol vo vyhlásení prvý podpredseda EK Frans Timmermans. „Výnimočné okolnosti, ktoré teraz vidíme, ako napríklad zvýšená teroristická hrozba, nás priviedli k tomu, aby sme v tomto novom dni a veku navrhli viac jedla na schengenské hranice.“

Do schengenského priestoru patria Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Švajčiarsko.

Podľa EÚ sa v súčasnosti voľne pohybuje cez hranice v rámci schengenského priestoru viac ako 400 miliónov ľudí vrátane občanov EÚ, turistov a vysťahovalcov.

Hoci by návrh umožnil krajinám čeliacim bezpečnostným hrozbám opätovne zaviesť hraničné kontroly, Európska komisia ich odporúča iba ako krajnú možnosť.

Návrh bude musieť schváliť Rada Európskej únie a Európsky parlament.